Bestyrelsen for "Syng Dig Glad" :

 

Christa Wendt Formand

Leif Johannesen              

Per Hillig

Hanna Gram

Karen Christensen

  ____________________          

 
Hanne Madsen suppleant                   

Birthe Johannesen suppleant

Nancy Viborg  suppleant

Kirsten Botoft  suppleant

 ________________________________

 

Åse Lind Revisor

Børge Møller  Revisorsuppleant