Bestyrelsen for "Syng Dig Glad" :

 

Christa Wendt Formand

Leif Johannesen  

Eva Bengtsson            

Per Hillig

Hanna Gram

  ____________________          

 
Hanne Madsen suppleant                

Karen Christensen suppleant  

Birthe Johannesen suppleant

Nancy Viborg  suppleant

 ________________________________

 

Åse Lind Revisor

Børge Møller  Revisorsuppleant